Welkom bij de Bloemenbuurt

Wijkagenda

Komende gebeurtenissen

Open Coffee Bloemenbuurt

5 juni 2018
meer >>

Bestuursvergadering wijkberaad

13 juni 2018
meer >>

Home

03-05-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Gaat u een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag ondersteunt straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.

 

Lees meer...
01-05-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Woensdag 18 april organiseerde het bestuur van wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint een bewonersavond voor de Bloemenbuurt. 

 

Lees meer...
24-04-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

De Stadsspelen Den Haag zijn weer begonnen. Kom samen met vrienden, familie of buren sporten en bewegen! In alle stadsdelen organiseren sportorganisaties en verenigingen in mei en juni leuke sportieve activiteiten en evenementen. Iedereen kan gratis meedoen. Op 16 en 17 juni is de afsluiting bij de Sportcampus Zuiderpark.

 

Lees meer...
20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Op 15 februari hield de gemeenteraad een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stond ook het voorstel van het college betreffende de vaststelling van het voorontwerp NoordWestelijke Hoofdroute (NWHR) van de knelpuntenaanpak Segbroeklaan op de agenda.
Uitkomst: een raadsmeerderheid (33 voor, 7 tegen) heeft op 15 februari jl. ingestemd met dit voorstel.
 
Lees meer...
13-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Merk je dat je vaak dingen gedachteloos doet?
Merk je dat je last hebt van stress?
Merk je dat je wordt opgeslokt door de drukte in je leven?
Merk je dat je moeite hebt om je grenzen aan te voelen?

Misschien is  Mindfulness dan wel iets voor jou!

Mindfulness staat voor opmerkzaamheid en leven met aandacht. Bij Mindfulness leer je bewust te zijn van je huidige ervaring in het hier en nu, zonder hierover te oordelen. Je komt dichter bij jezelf en leert beter om te gaan met spanningen en stress. Waar je voorheen wellicht het gevoel had geleefd te worden, ervaren mensen na een mindfulness training  weer de regie van hun eigen leven in handen te kunnen nemen.

Lees meer...
31-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Yvonne van Berkel is enkele jaren geleden samen met Hennie de Waard van Reine begonnen met een brei/haakclub. In december 2017 is Hennie helaas overleden, Yvonne heeft het coördineren van de breiclub overgenomen. De aanwezige dames van de club willen graag doorgaan. 

Lees meer...
31-01-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

D66 Den Haag lanceert het Meldpunt Grondwateroverlast. Door de klimaatverandering krijgt Den Haag steeds meer neerslag te verduren, terwijl de stad meer versteent. Het regenwater kan nergens heen en zoekt een weg naar onder meer kelders van woningen. “De stad schreeuwt om goede maatregelen. Daarvoor moeten we precies weten wat er speelt en waar de overlast het grootst is. We roepen inwoners van de stad op om zich te melden als zij overlast hebben door het hoge grondwaterpeil”, vertelt raadslid Anne Toeters.

Lees meer...

Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory