Welkom bij de Bloemenbuurt

Wijkagenda

Komende gebeurtenissen

Tijdelijke woonvoorziening aan de Sportlaan

17 oktober 2018
meer >>

Repair Café

3 november 2018
meer >>

Open Coffee Bloemenbuurt

6 november 2018
meer >>

Bestuursvergadering wijkberaad

14 november 2018
meer >>

Home
20-02-2018 - Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Op 15 februari hield de gemeenteraad een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stond ook het voorstel van het college betreffende de vaststelling van het voorontwerp NoordWestelijke Hoofdroute (NWHR) van de knelpuntenaanpak Segbroeklaan op de agenda.
Uitkomst: een raadsmeerderheid (33 voor, 7 tegen) heeft op 15 februari jl. ingestemd met dit voorstel.
 
Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory