Welkom bij de Bloemenbuurt
ANBI

Contactgegevens

Naam
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

RSIN

804373401

Adres

Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag
Nederland

Beleid

Doelstelling

 Wijkberaad  Bloemenbuurt De Hyacint streeft samenhang in de wijk na, ondersteunt en faciliteert wijkbewoners in kwesties die samenhangen met openbaar bestuur en de openbare ruimte en houdt zich bezig met het stimuleren van een prettig woon- , werk- en verblijfklimaat in de Bloemenbuurt.

Jaarplan

Download hier het jaaroverzicht 2018
Download hier het jaaroverzicht 2017
Download hier het jaaroverzicht 2016
Download hier het jaaroverzicht 2015
Download hier het jaaroverzicht 2014

Bestuurders

Voorzitter
Klaartje de Vrueh
Penningmeester
Rien Haring
Secretaris
Jurrie Vos 

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten 

Jaarverslag
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2018
Download hier het verslag bewonersvergadering 2017
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2016
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2015
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2014

Inhoudelijk/beeldverslag

Download hier het Inhoudelijk verslag 2016

Financiële rapportage

Download hier de Verklaring kascommissie 2018
Download hier de Verklaring kascommissie 2017
Download hier de Verklaring kascommissie 2016
Download hier de Verklaring kascommissie 2015
Download hier de Verklaring kascommissie 2014

Download hier het Financieel jaarverslag 2017
Download hier het Finacieel jaarverslag 2016
Download hier het Financieel jaarverslag 2015
Download hier het Financieel jaarverslag 2014
Download hier het Financieel jaarverslag 2013

 

Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory