Battle of the Generations
Welkom bij de Bloemenbuurt
Battle of the Generations

Op vrijdagavond 16 maart 2012 werd de Battle of the Generations gehouden in het Wijkcentrum.
Verslag door Roos Kessels

Aan mij was gevraagd hierover een stukje te schrijven. Omdat ik er een groot voorstander van ben om jeugd in ons wijkcentrum te zien en ook wel erg nieuwsgierig was, ben ik er die avond naar toe gegaan.

Zoals gewoonlijk was het goed georganiseerd en aan alles was gedacht. De productie was in handen van drie Haagse professionele gespreksleiders, waarvan Stefan Wijers die avond de rol van gespreksleider op zich nam. De organisatie lag in vertrouwde handen van Loukie Nak.

Als ik op de avond terugkijk, vond ik het eigenlijk geen ‘battle’ maar eerder een goed aangestuurde sociale interactie tussen jongeren en ouderen. Wat mij het eerste opviel was dat er meer jongeren waren dan ouderen; goed om te zien dat voor het eerst (in mijn beleving) de jeugd oververtegenwoordigd was in het Wijkcentrum.

Op post-it papiertjes werd geschreven welke gedachten van toepassing zijn op jongeren en ouderen. Hieruit kwam o.a. naar voren dat ouderen: achter de geraniums zitten, traag zijn (vooral in de supermarkt), ouderwets , soms stinken, ook wel negatief kunnen zijn, de oorlog er vaak bijhalen in gesprekken, wijs en soms ook dom zijn.

Over jongeren werd opgeschreven dat ze: lui zijn, lawaai maken, de taal slecht gebruiken (vloeken en/of slecht Nederlands), de hele dag met mobieltje communiceren, erg met zichzelf bezig zijn.

Aan het eind van de avond werden de meningen over elkaar toch iets genuanceerder, bleek bij de laatste gespreksronde. Op de vraag van Stephan of iedereen zich veilig voelt op straat, hadden meer jongeren dan ouderen een onveilig gevoel buiten. Er werd met respect nog even stilgestaan bij de vreselijke moord in de Goudenregenstraat van een jong meisje, onlangs.

Er werden ergernissen besproken, maar ook punten van bewondering; zoals een jongere trots vertelde dat haar oma heel druk is met haar nieuwe iPad. De jongeren worden bewonderd over hun openheid, alles is bespreekbaar tegenwoordig en dat vinden de ouderen heel erg positief.

Er werd gelachen en er werden over en weer (aangedreven door de microfoon van Stefan) leuke vragen gesteld over hele diverse onderwerpen, zoals: oorlog, eigen huis, geld, ouder worden, verantwoordelijkheidsgevoel, vooroordelen, taal. En wat had je altijd al willen weten, maar heb je nooit durven vragen… vroeg Stefan, waarop een jongere durfde te vragen hoe ouderen seks beleven. Er werd hard gelachen omdat een dappere jeugdige deze vraag durfde te stellen en ook daar gaven de ouderen antwoord op, zoals op alle vragen.

Voor herhaling vatbaar, zoveel jeugd in het centrum, leven in de brouwerij. Ik hoorde dan wel bij de ouderen, als deelnemer… maar eigenlijk bracht die avond me ook terug naar mijn jeugd in een Amsterdamse nieuwbouwwijk en was ik vrijdagavond soms heel even weer een verlegen meisje (hangjongere), zoals vroeger.

Wijkberaad Bloemenbuurt powered by The Online Factory