Maand: juni 2020

Actieplan Schone Stoep: bewoners beter bereiken en harder handhaven

Een schone stad is van ons allemaal. Veruit de meeste bewoners en ondernemers werken mee om onze straten en stoepen schoon te houden. Een kleine groep vervuilers blijft helaas keer op keer afval naast de ondergrondse restafvalcontainers zetten. Een doorn in het oog van bewoners, bezoekers en de gemeente Den Haag. Daarom komen wethouders Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) en Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) versneld met het Actieplan Schone Stoep.

Hilbert Bredemeijer: “Onze vuilnismannen en – vrouwen halen jaarlijks tonnen afval op en toch is het op sommige plekken een enorme rotzooi, ik vind het een belediging voor onze mooie stad. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat bewoners hun huisvuil zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen, daar doen we nu een schepje bovenop. Maar Hagenaars hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om het dan ook op de juiste wijze te doen. Eenieder die dat niet doet, verpest het voor zijn buurman en buurvrouw. Daar gaan we hard op handhaven.”

Het actieplan richt zich op de zogenaamde bijplaatsingen: vuilniszakken, dozen en grofvuil naast dat naast containers wordt geplaatst.Deze zorgen voor overlast, verloedering en ergernis. Het plan loopt vooruit op een breder plan voor een schone stad later dit jaar.

Makkelijker melden, bewoners betrekken 

Het plan bevat naast de doorlopende basisaanpak van communicatie, gedragsinterventies, participatie, educatie en handhaving, diverse extra maatregelen en pilots waaronder de invoering van een vaste ophaaldag voor grofvuil, die per 1 juli van start gaat in stadsdeel Laak. Ook gaat de gemeente communiceren in meerdere talen om bewoners beter te bereiken. Daarnaast wordt de handhaving in burger opgeschroefd, onder andere buiten kantoortijden, bijvoorbeeld ‘s nachts, zodat kosten verhaald worden op vervuilers. Ook doen we extra buurtonderzoek en wordt de succesvolle pilot met containertuintjes – tuintjes rondom de ondergrondse containers – waardoor mensen minder snel hun afval naast de bak te zetten, uitgebreid met 25 nieuwe locaties door de stad.  

De ervaring leert dat illegaal afval op straat en bij de containers afneemt als bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt of wijk. Daarom gaat de gemeente meer bewoners werven om een container te adopteren – dat zijn er nu al 900 – en worden wijkambassadeurs ingezet om bewoners tips te geven. Om het maken van een melding van illegaal afval bovendien nog makkelijker te maken, lanceert de gemeente begin 2021 de nieuwe MyCleanCity App, waarbij bewoners realtime kunnen zien wanner afval is verwijderd. Over een jaar wordt het Actieplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Liesbeth van Tongeren: “In de coronacrisis wordt meer afval aangeboden. Mensen zijn meer thuis en bestellen veel meer online. Dat zorgt voor 40% meer afval. Er rijden daarom extra wagens en onze mensen werken extra hard door. Toch zien je als je door de stad fietst nog veel troep op straat. Daarom nemen we nu extra maatregelen om ervoor te zorgen dat onze stad mooi en schoon blijft.”

Direct bespaaractie

Kleine energiebesparende maatregelen in huis hebben vaak al veel effect op het verlagen van uw energierekening. De maatregelen zijn een eerste stap in het verduurzamen van uw woning. U kunt nu gratis energiebesparende maatregelen thuis laten installeren. De gemeente werkt samen met Haagse wijkinitiatieven, sociale ondernemingen en stichtingen om dit mogelijk te maken voor huiseigenaren en huurders in Den Haag.

Voor wie is het?

Iedereen in Den Haag met een koop- of huur woning/appartement.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen.

Na uw aanmelding gaat het als volgt:

  • Binnen 2 weken belt een door de gemeente ingehuurd bedrijf u om een afspraak te maken.
  • Er komt een medewerker bij u langs om samen met u de materialen zoals led-verlichting, radiatorfolie, tochtstrips en/of een waterbesparende douchekop te bevestigen.
  • De medewerker laat aan de hand van een folder zien wat u zelf nog meer kunt doen om energie te besparen.
  • U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar een expert u informeert over energiezuinig wonen.

De materialen en het huisbezoek zijn gratis.

Installatiebedrijven

Er zijn 3 bedrijven ingehuurd door de gemeente. Een van die bedrijven zal u bellen voor een afspraak.

Meer informatie

Heeft u vragen of een klacht, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Hou van je Huis via tel. (070) 353 99 31.

Maatregelen coronavirus

U kunt zich gewoon aanmelden. Wel gelden ook hier de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. We maken nu nog geen afspraken maar zodra het weer mogelijk is om een huisbezoek in te plannen bellen wij u voor een afspraak. Alle aanvragen worden op volgorde van aanmelding afgehandeld.

Wijkagenda en wijkbudget

Wijkagenda gaat digitaal

Op donderdag 12 maart zou er een bijeenkomst zijn in de Bonte Vlinder over de wijkagenda, waarin de Bloemenbuurt samenwerkt met de Bomenbuurt.  Omdat er op dat moment niet meer dan honderd mensen bij elkaar mochten komen, is die bijeenkomst afgelast.

Digitaal verder

Daarom gaat de wijkagenda nu digitaal verder. Vanaf 27 mei kunt u op de website www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl meediscussiëren over de punten op die wijkagenda. Die gaan over bijvoorbeeld: vergroenen van daken, eenrichtingsverkeer, ontmoetingsplek voor de jeugd en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.

Enquête en stemmen

Ook staat er een enquête op de website.  Hierin kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw wijk. Dat kan tot woensdag 10 juni. Daarna ontvangt u een brief thuis met een stemcode. U kunt dan stemmen op de agendapunten die u het belangrijkst vindt voor de Wijkagenda Bomen-en Bloemenbuurt.

Stemmen kan tot 1 juli. Snel daarna wordt de wijkagenda aangeboden aan de wethouder. Die bespreekt hem met de gemeenteraad en daarna wordt de wijkagenda definitief.

Uitvoering wijkagenda

Aan de uitvoering van de wijkagenda werken dan bewoners, ondernemers, professionals (bijvoorbeeld politieagenten en leraren) en ambtenaren samen om de punten die erop staan zo goed mogelijk uit te voeren. 

Wijkbudget na de zomer

Zoals in een eerdere Wijkwijs bericht is ervoor gekozen om de wijkagenda en het wijkbudget na elkaar te plannen. Dat betekent dat we naar verwachting na de zomer aan de slag gaan met het wijkbudget van € 30.000, waarmee we de leefbaarheid in de Bloemenbuurt kunnen vergroten. De uitkomst van de wijkagenda is daarvoor een belangrijk ingrediënt.

Namens het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Geert van Drimmelen en Jan Vonk

Back to top