Maand: juni 2021

Digitale ambassadeur

Maak je buren weerbaar tegen digitale criminaliteit. Meld je aan als digitaal ambassadeur!

Digitale criminaliteit kan iedereen overkomen. Om anderen weerbaar
te maken tegen deze vorm van criminaliteit zijn digitale ambassadeurs actief in Den Haag. Met hun kennis
trekken zij hun eigen wijk in om anderen te stimuleren preventieve maatregelen
te nemen. Als digitaal ambassadeur breng je dit onderwerp op verschillende manieren onder de aandacht. Bijvoorbeeld door het ophangen van posters op de sportvereniging, er aandacht voor te vragen in het wijkblad, op (lokale) sociale media en op een markt braderie willen staan, etc.

Wil jij ambassadeur worden? Of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar digitaalambassadeur@denhaag.nl
en wij nemen contact met je op.

In samenwerking met de Politie en de Gemeente Den Haag

Onderzoek naar invloed gehoorverlies op sociale contacten

Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u ons, uw stadsgenoten en uzelf helpen.

Hoe? Door u aan te melden voor ons onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats van 5 juli tot en met 9 juli, in Segbroek en Loosduinen. Het bestaat uit een eenvoudige gehoortest en het invullen van een vragenlijst. Bij elkaar duurt dit ongeveer 20 minuten.

Maandag 5 juli en dinsdag 6 juli                                Woensdag 7 juli, donderdag 8 juli, vrijdag 9 juli

Segbroek – Servicepunt XL Lindenkwadrant                        Loosduinen – Servicepunt XL De Henneberg

Tweede Braamstraat 6 | 2563 HK Den Haag                        Tramstraat 15 | 2551 TT Den Haag

Om drukte te voorkomen, vragen wij u vooraf een afspraak te maken.

Veel mensen in Den Haag geven aan zich eenzaam te voelen. Onder mensen van 75 jaar en ouder is dat zelfs meer dan 50 procent. Het lijkt er op dat gehoorverlies een belangrijke oorzaak hiervan is. Om hierin meer inzicht te krijgen, wil gemeente Den Haag dit nader onderzoeken. De gemeente werkt hierin samen met Deloitte en Beter Horen (onderdeel van het internationale Amplifon). Het onderzoek bestaat uit een gehoortest en het invullen van een vragenlijst. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

Meestal gaat ons gehoor met kleine stappen achteruit. Hoe we hier mee omgaan, is per persoon verschillend. Maar hoe ouder we worden, des te meer last we er van krijgen. Veel mensen hebben moeite om een gesprek te volgen, zodra er meer mensen in dezelfde ruimte zijn. Hoe ouder we zijn, hoe lastiger we dit vinden. Met als gevolg dat we bijeenkomsten met meerdere mensen gaan vermijden. We zien op tegen een verjaardagsfeestje, omdat we het gesprek niet meer goed kunnen volgen. En op bezoek bij de buren vinden we het vervelend steeds te moeten vragen wat iemand gezegd heeft. Om dit te voorkomen, blijven we steeds vaker thuis. Toch is dat niet voor iedereen de beste oplossing.

Tegengaan van eenzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. Om te weten wat we ertegen kunnen doen, is het belangrijk om te weten waardoor het ontstaat. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over een eventuele relatie tussen leeftijd, gehoorverlies en eenzaamheid, richten we ons onderzoek op mensen van 60 jaar en ouder.

Uw deelname aan dit onderzoek geeft ons belangrijke informatie in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast krijgt u door deel te nemen inzicht in de kwaliteit van uw eigen gehoor.

Voor het onderzoek worden de gegevens anoniem gemaakt. De uitkomst van het onderzoek verwachten wij in het najaar van 2021. Als u daar prijs op stelt, sturen wij u graag het resultaat van het onderzoek op. Dit kunt u tijdens het onderzoek aangeven.

Den Haag wil eenzaamheid aanpakken, maar kan dat niet alleen. Uw hulp daarbij is belangrijk!

Meld u aan voor deelname:  088-0063909.

Herstart activiteiten Wijkcentrum De Hyacint

Per medio juni zijn in Wijkcentrum De Hyacint diverse activiteiten weer herstart. Na een lange pauze door de corona-maatregelen kunt u in Wijkcentrum De Hyacint weer terecht voor schaken, yoga, de koffieochtend & jeu de boules en Huiskamer De Hyacint. Welkom terug! Nooit eerder langs geweest, wees welkom. Bekijk hier de aanvangstijden van alle activiteiten in Wijkcentrum De Hyacint.

Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 in Den Haag.

Huiskamerbridgeclub in Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt, Statenkwartier en Kijkduin

Sinds jaren bestaat er in de Vogelwijk een maandelijkse huiskamerbridgeclub. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe paren, ook uit aanpalende wijken.

Vind je het leuk eens per maand met je partner bij een ander bridgepaar thuis te spelen, geef je dan op.

Even wat informatie over hoe het werkt:

We bridgen op onderling af te spreken tijdstippen. Maandelijks worden door alle leden dezelfde spellen gespeeld.

Ons seizoen loopt van 1 september tot 1 mei. De resultaten worden maandelijks aan de leden gemeld en geboekt in een ladder. Daaruit volgt een eindscore die in mei bekend wordt. In mei is tevens onze einddrive waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Je hoeft niet een heel goede bridger te zijn om mee te doen. Belangrijk vinden wij dat contacten met andere buurtgenoten worden gelegd en versterkt.

Aanmelden kan telefonisch of op emailadres: bridgevogelwijk@gmail.com, graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

Voor informatie kun je terecht bij:

Elline van Dijk, tel.3659257 en Wil Mallens, tel. 3684132

Regentonnen in de Bloemenbuurt

Inschrijving start op 2 juli! Plaatsing in september 2021.
De inschrijving voor de 60 TonTon regentonnen in de Bloemenbuurt zal op 2 juli starten!

Op www.tontonregenton.nl/contact kun je je aanmelden voor de levering en installatie van een 200 liter duurzame TonTon regenton-met-tuintje.

De tonnen zijn van gerecycled kunststof – in Nederland – geproduceerd en zijn energieneutraal vervaardigd (eigen windturbine).

Bloemenbuurt Begroot heeft het voor mekaar gekregen 60 van deze tonnen te mogen leveren aan de bewoners van Bloemenbuurt. Wees er snel bij! De eigen bijdrage is slechts € 20,-

Inschrijven/aanmelden doe je via de website:www.tontonregenton.nl/contact waar je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een foto van de plek waar je de ton wilt hebben kunt achterlaten. Dan nemen wij contact met je op.

Vergeet niet bij de aanmeldingen “project Bloemenbuurt” te vermelden.

Het project 60 TonTon regentonnen is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Den Haag, Wijkberaad de Hyacint, Klimaatkrachtig Delfland en TonTonregenton.nl

Vernieuwd bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt

Per mei 2021 is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt vernieuwd. Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt bestaat op dit moment uit zes personen.
Vanaf heden kunt u de bestuursleden als volgt bereiken:

Jan Vonk, voorzitter

voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris

tevens bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Verkeer & Veiligheid Bomen- en Bloemenbuurt

secretaris@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester

pennigmeester@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid

tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid

tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw

en bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid

tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

paulverdiesen@ziggo.nl

Openstaande vacature
Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid, die tevens de rol van bestuurs gedelegeerde WijkWijs op zich neemt. Lees hier meer over de vacature van bestuurslid Communicatie.

Energiecoaches gezocht

Wordt energiecoach en help als vrijwilliger energie besparen in de Bloemen- en Bomenbuurt.

De huizen in de Bloemen- en Bomenbuurt hebben veel gemeen: Jaren ’20 bouw met enkelsteens muren, platte daken, lage gestapelde bouw, minimale of geen isolatie. 

Voor bewoners is het best lastig om keuzes te maken in energiebesparing: waar kan ik het beste beginnen? Wat werkt wel en wat niet in mijn woonsituatie? Wat levert het meest op? En hoe weet ik zeker dat maatregelen zorgvuldig worden genomen? Energiecoaches helpen bewoners bij het zetten van stappen om energiezuiniger te wonen. Zo wordt energiebesparing voor buurtbewoners laagdrempelig én aantrekkelijk. 

Coöperatie HOOM biedt online het Leertraject energiecoach Basis aan. Daarin komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Bouwtechnische aspecten en isolatiemaatregelen 
  • Installatietechnische maatregelen 
  • Gesprekstechnieken en verslaglegging 
  • Subsidie en financiering
  • Besparen door kleine maatregelen en gedragsverandering 
  • Praktijktraining in een digitale voorbeeldwoning 

Heb je ervaring met het voeren van gesprekken en interesse in het besparen van energie (gas/elektriciteit) in woningen? Heb je daarnaast voldoende tijd om de komende 2 jaar circa 40 gesprekken te voeren? Word dan energiecoach en meld je aan bij https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/

De cursus kost € 470,- en wordt voor 10 energiecoaches gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.

Vermeld bij het invullen van het aanmeldingsformulier bij ‘Betrokken energiecoöperatie/-organisatie’ de Duurzame BloB (SBOB/De Hyacint) en vink het hokje aan bij ’Meelopen en eindgesprek’.

Wil je eerst meer informatie over wat de cursus inhoudt? Stuur dan een mail naar de werkgroep Duurzame Bloemen- & Bomenbuurt (BloB) duurzameblob@gmail.com

Bridgeclub de Hyacint zoekt nieuwe leden!

Bridgeclub de Hyacinth is een club voor mensen die het leuk vinden om op iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur gezellig te komen bridgen in het Wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25.

Onze bridgeclub is een zo genaamde vrije bridgeclub, wat betekend dat wij niet aangesloten zijn bij de officiële Nederlandse Bridgebond. Mede hierdoor is onze contributie van  € 30,00 per jaar, bijzonder laag t.o.v. andere bridgeverenigingen.

Bij deze club die ruim 50 jaar geleden is opgericht, is de gezelligheid boven prestatie verheven en daarom nemen wij niet deel aan de landelijke competities.

Ondanks het feit dat wij niet aangesloten zijn bij de Bridgebond, beschikken wij wel over het computerprogramma Bridge-It waarmee aan het eind van de middag met één druk op de knop de resultaten van ieder persoonlijk kunnen afdrukken, dit om toch wat gezonde onderlinge strijd aan te wakkeren. 

Wij spelen in één lijn, voordeel hiervan is dat je regelmatig tegen alle paren van de club speelt. Daarnaast houden wij jaarlijks onze kerst – en paasdrive, waar leuke prijzen te winnen zijn en worden afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Vanaf 2 juli as. hopen wij, indien de Corona maatregelen het toestaan, weer te starten met onze bridge vrijdagmiddagen.

Om 13.00 uur staan onze barvrijwilligers voor u klaar om u, tegen een klein bedrag te voorzien van koffie, thee, bier of frisdrank. Halverwege de middag houden wij een korte pauze. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Hebt u interesse, u bent van harte welkom dan kunt u de eerste maand gratis kennismaken met de club en zijn leden, daarna betaalt u na ratio de contributie over dat jaar. Ook tijdens de zomermaanden gaan de bridgemiddagen gewoon door.

Mocht u meer informatie willen, onze voorzitter Margeet Verhoek  

tel: 06-37203634 of penningmeester Wim Meewis tel: 070-3634394 zijn uiteraard bereid uw vragen te beantwoorden.

Back to top