Maand: september 2021

Heb jij een idee voor de buurt? Doe mee met Kern met Pit!

Wat is Kern met Pit

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden? Neem hier even een kijkje. Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation.

Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal Kern met Pit-deelnemer, dan opent dat direct deuren bij gemeenten en andere organisaties. Het hele jaar staan we voor je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk. Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten. En heb je bijvoorbeeld een (bouw)technische vraag? Ingenieursbureau Arcadis zorgt voor een oplossing.
Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond.

Wie kan meedoen?

Buurtbewoners die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren. Duizenden initiatieven uit heel Nederland gingen je al voor! Deze mensen hebben prachtige dingen gerealiseerd.

Samenwerken met dorps- of buurtgenoten
Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten. Je groep bestaat dus bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school of leden van een sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving.

Prijzen

Als het lukt om binnen een jaar het project te realiseren, ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro. Maar er is meer! Per provincie kiezen we een trofeewinnaar en deze twaalf trofeewinnaars dingen weer mee naar de Gouden Pit ter waarde van maar liefst 3.000 euro.

Kijk voor meer informatie op: Heb jij een idee voor je buurt? – Kern met Pit

Handen uit de mouwen: gemeente deelt schoonmaakmiddelen uit aan Hagenaars voor Actie Schone Buurt

Iedere inwoner van Den Haag kan in de week van 18 tot en met 24 september op ruim dertig uitleenpunten in de stad gratis schoonmaakmaterialen halen om zelf aan de slag te gaan. De actie is een inhaker op de World Cleanup Day op 18 september en is onderdeel van de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval: Schoon, doen we toch gewoon?

Met de actie wil de gemeente het Hagenaars makkelijk maken en inspireren om zelf ook een steentje bij te dragen aan een schone buurt. Rondzwervende blikjes, flesjes, patatbakjes. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis, ook in Den Haag. Helaas gooien sommige mensen zomaar hun afval op de grond in plaats van in een prullenbak. Gedumpte vuilniszakken op straat zijn een feestmaal voor ongedierte en meeuwen, die de zakken openscheuren en het afval verder verspreiden.

Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer roept iedereen op mee te doen. “Het is gemakkelijk, je kunt het overal doen én het levert een goed gevoel op. Of je nu iets kleins opraapt of met een knijper en vuilniszak op pad gaat: alle beetjes helpen! Met deze actie kun je ook het gesprek starten met je buren: voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor de wijk? Misschien kun je daarna samen aan de slag!”

Bredemeijer: “De gemeente zorgt ervoor dat de bakken worden geleegd en de straat wordt aangeveegd. De stad wordt nooit 100 procent schoon zolang het gedrag niet verandert. Daarom trekken we alle registers open: voor de zomer hebben we plannen gepresenteerd om de boetes voor het dumpen van vuilniszakken te verhogen naar 200 euro. Ook werken we aan cameratoezicht op plekken met veel overlast. Deze acties, de wijkambassadeurs die zich voor een schone wijk inzetten, 1.000 medewerkers die schoonmaken en handhaven, en natuurlijk de goede wil van heel veel Hagenaars; het helpt allemaal om de stad schoon en netjes te houden.”

Meer informatie over de Actie Schone Buurt en alle uitleenpunten vind je op www.schoondoenwegewoon.nl.

Schone stad
Eerder presenteerde de wethouder een plan Schone Stad voor 2021-2022, met daarin nieuwe acties zoals handhaving in burger, voorlichting in andere talen dan de Nederlandse taal, een pilot met vaste brengdagen voor grofvuil en twee poetsacties per jaar. Ook worden dit jaar alle ondergrondse containers uitgerust met sensoren. Dit betekent dat de containers worden geleegd aan de hand van de gegevens van de vulgraadsensoren. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald wanneer de container vol is en moet worden geleegd. In principe worden eind dit jaar alle containers op basis van de vulgraadsensoren geleegd.

Over de campagne
Met de campagne Schoon, doen we toch gewoon? wil de gemeente Hagenaars bewust maken van de gevolgen van zwerfafval en de gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de inwoners bij het schoonhouden van de eigen buurt. Om de gedeelde verantwoordelijkheid over te brengen is er onder andere de videoserie ‘Afvalaanpakkers’. Hierin vertellen mensen die de stad schoonhouden hun verhaal. Niet alleen straatvegers en vuilnisophalers, maar ook de mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Inmiddels staat de zesde aflevering online. Hierin vertellen bewoner Derwisj uit Transvaal en Mehender van het Haags Veegbedrijf wat zij doen om de buurt schoon te houden.

Alle afleveringen staan op de campagnewebsite www.schoondoenwegewoon.nl. Op de Haagse website vinden bewoners ook nog meer inspiratie over wat zij zelf kunnen doen om hun stad schoon te houden. De campagne wordt daarnaast verspreid via social media, wijkmedia, outdoor media (2signborden, elektriciteitskastjes, mupi’s) en de gemeentelijke kanalen.

Back to top