Maand: november 2021

Zeven bewonersinitiatieven krijgen na wedstrijd samen 246.685 euro voor overstap naar schone energie

Eind november zijn de winnaars gekozen van de derde editie van de Energie uit de wijk Challenge. Maar liefst 13 bewonersinitiatieven, met een totale waarde van meer dan 675.000 euro, streden om de titel: Haagse Energie Topper 2022. Zij willen in hun wijk, buurt of straat de overstap naar schone energie maken in 2022. Een onafhankelijke jury onder leiding van meteoroloog en klimaatambassadeur Helga van Leur koos vandaag zeven initiatieven. Deze initiatieven ontvangen in totaal 246.685 euro subsidie en ondersteuning van experts bij de uitvoering van hun project. Ze moeten binnen één jaar tastbare resultaten behalen.

De geselecteerde initiatieven presenteerden vanuit een studio in het stadhuis hun project aan de jury die online aanwezig was. Wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Liesbeth van Tongeren: “Samen maken we Den Haag klaar voor de duurzame toekomst. Het is zo ongelofelijk inspirerend om te zien dat deze mensen ondanks corona bij elkaar komen, samen met een plan komen en wij ze op weg kunnen helpen. Daar wordt de hele stad beter van.”

Dit zijn de zeven gekozen bewonersinitiatieven:

● Verduurzaming Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt

● Sollude: bloemvormige zonnepanelen in Mariahoeve en Leidschenveen

● Energiehaven: zon, recreatie en opslag voor de wijk in de Binckhaven

● Sevilla aan de Noordzee – schaduwdoeken over de weg in het Statenkwartier

● Schets goes green – verduurzaming buurthuis Spoorwijk

● Energiecoöperatie van strandpaviljoenhouders – duurzame energie voor de strandpaviljoens

● De HobbeVen Duurzaam – Verduurzaming gebouw in de Schilderswijk

De bewonersinitiatieven die niet zijn uitgekozen, leveren ook een belangrijke bijdrage aan de overstap naar een stad op schone energie. Zij worden door de gemeente met advies op weg geholpen.

Waarom een Energie uit de Wijk Challenge? In veel wijken, buurten en straten van Den Haag maken bewoners plannen om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Sommige initiatieven blijven steken in de planfase. De gemeente wil bewonersgroepen ondersteunen om hun plannen daadwerkelijk uit te voeren. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie.

Dit is de derde editie van de Challenge. In 2019 en 2020 werden in totaal 18 bewonersinitiatieven geselecteerd die hun plannen op dit moment aan het uitvoeren zijn.

Ook meedoen met een duurzaam initiatief in de Bloemen- of Bomenbuurt? Meld je aan bij de werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt. Stuur een mailtje naar: Duurzameblob@gmail.com

Foto: Donkergroen Creators

Ondergrondse restafvalcontainers in de Bloemenbuurt

Eind september vroeg de gemeente aan bewoners in Bloemenbuurt-oost op welke plekken zij graag een ondergrondse restafvalcontainer willen. In totaal hebben buurtbewoners 182 plekken doorgegeven. Dat is een heel mooi resultaat! 

De gemeente onderzoekt vanaf eind november of de containers op alle plekken geplaatst kunnen worden.  Voor het onderzoek wordt op verschillende plekken in de buurt gegraven. Kijk voor actuele informatie en de planning op www.oracbloemenbuurt.denhaag.nl 

Website gelanceerd om bewoners te betrekken bij de toekomst van Den Haag

Vandaag heeft de gemeente Den Haag de website omgevingsvisie.denhaag.nl gelanceerd. Op deze website kunnen inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden informatie vinden over het proces rondom de zogeheten omgevingsvisie Den Haag 2050. Deze visie zorgt ervoor dat de gemeente Den Haag grip én koers houdt op toekomstige veranderingen.

Wethouder Anne Mulder: ”De komende jaren gaat er veel gebeuren in Den Haag. Het aantal inwoners gaat groeien, er wordt volop gebouwd en de stad is aan de slag gegaan met opgaven als de klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarbij vind ik het van belang dat het fijn wonen blijft in Den Haag en dat we de Hagenaars actief betrekken bij alle ontwikkelingen. Daarom ben ik blij dat deze website er nu is. Het is een concreet instrument om Hagenaars te betrekken bij de toekomst van onze stad.”

Toekomstwijzer

Vanaf 15 december is op de website ook de zogeheten toekomstwijzer in te vullen. Een soort stemwijzer met allerlei vragen en stellingen over hoe Den Haag zich de komende 30 jaar kan ontwikkelen. Denk dan aan stellingen als ‘De gemeente moet vooral focussen op de (versnelde) bouw van woningen voor starters, jongeren en studenten’ en ‘Afval en spullen worden door bewoners beter gesorteerd en ingeleverd in de wijk’.

Denk mee over de toekomst

Naast de website worden er ook andere activiteiten georganiseerd om inwoners te betrekken bij de omgevingsvisie Den Haag 2050. Zo is er bijvoorbeeld een theaterproject ”Wij de stad” dat speciaal aandacht heeft voor jongeren en worden er werksessies georganiseerd voor organisaties zoals het waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio. Vanaf half februari is er een tentoonstelling in het stadhuis die opbrengsten van de verschillende activiteiten laat zien. Daarna wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan hoe de omgevingsvisie van Den Haag eruit gaat zien.

Vrijwilligersuitje naar Mauritshuis

Vrijwilligers van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint waren uitgenodigd voor een bezoek aan het Mauritshuis. Op donderdag 18 november hebben twee groepjes van zeven personen een boeiende rondleiding door het museum gekregen. Het bezoek werd afgesloten in de Brasserie van het Mauritshuis met koffie, thee en iets lekkers.

Kijk voor meer foto’s van dit uitje op onze Facebook-pagina.

Gezocht: Vrijwilligers Haags Ontmoeten

Vanaf januari 2022 start Haags Ontmoeten in Wijkcentrum De Hyacint, op dinsdag- en donderdagmorgen. Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt is heel blij om met Haags Ontmoeten dienst te kunnen doen als ontmoetingsplek voor ouderen in de Bloemenbuurt. Hierbij hebben we wel jouw hulp nodig. Enthousiaste vrijwilligers die er samen met de deelnemers een gezellige ochtend van willen maken.

Wat ga je doen?
Je ontvangt de deelnemers met een kopje koffie of thee. Je maakt een praatje en neemt deel aan de activiteiten tijdens Haags Ontmoeten. We stellen het ook zeer op prijs als je wilt meedenken over de invulling van Haags Ontmoeten in Wijkcentrum De Hyacint. Je bent beschikbaar op dinsdag- en/of donderdagochtend.

Wat bieden wij?
Haags Ontmoeten vindt gelijktijdig plaats met andere activiteiten. Op dinsdag met de Koffieochtend & Jeu de boules en op donderdag met de Breiclub. Activiteiten die prima aansluiten bij Haags Ontmoeten. De ouderenconsulent van VOOR Welzijn biedt je inhoudelijke ondersteuning en bij Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint kun je terecht voor praktische hulp.

Aanmelden
Heb je interesse om als vrijwilliger Haags Ontmoeten aan de slag te gaan? Aanmelden kan bij Jan Vonk. Stuur een mailtje naar: voorzitter@dehyacint.nl of bel Jan via: 06 10 89 86 16.

Locatie
Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 in Den Haag

Meer groen voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers krijgen op meer kruispunten in Den Haag voorrang op de rest van het verkeer. Een experiment met het anders inregelen van verkeerslichten op 85 kruispunten tijdens de corona-crisis is goed uitgepakt, blijkt uit onderzoek. “Dit smaakt naar meer en sluit mooi aan bij onze ambitie dat naar 2030 een kwart meer Hagenaars gaan fietsen”, zegt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit.

De gemeente greep de corona-crisis aan om de verkeerslichten op 85 kruispunten anders in te regelen. Fietsers en voetgangers konden daardoor tijdens het wachten beter afstand houden. Uit onderzoek blijkt dit goed te werken. Ook rijdt het verkeer beter door. Opvallend is dat soms zelfs de automobilist hiervan profiteert. De aangepaste verkeerslichten op kruispunten hebben geen negatief effect op de dienstregeling van de bus of tram.

De wachttijd voor fietsers neemt gemiddeld over alle kruispunten af met 4 procent. Vooral buiten de spits werkt dit goed. In het meest positieve geval nam de gemiddelde wachttijd met 17 procent af. Automobilisten die dezelfde richting op moeten als de fietser kunnen beter doorrijden.

Maatwerk

Niet op alle kruispunten werd de wachttijd voor fietsers en voetgangers meteen minder na aanpassing van de verkeerslichten. Zo bleek op de hoek van de Van Alkemadelaan met de Wassenaarseweg een lus in het wegdek kapot voor het registeren van fietsen. Daardoor ontstond file en op stranddagen liepen bussen vertraging op. Na reparatie van de lus konden de verkeerslichten opnieuw anders ingeregeld worden voor fietsers en voetgangers.

Het college van burgemeester en wethouders gaat opvallend positieve dan wel negatieve resultaten van het onderzoek verder analyseren. Op basis van de resultaten kunnen de verkeerslichten op meer kruispunten anders ingeregeld worden.

Back to top