Bloemen voor insecten op het Stokroosveld

Op het stokroosveld komt een bijenlandschap. De randen van het Stokroosveld worden ecologisch ingericht. Hiermee verbeteren we de voedselvoorziening en schuilplaatsen voor bijen en insecten. Dit doen wij omdat het niet goed gaat met de bijen en insecten. Het aantal insecten is in 30 jaar met driekwart afgenomen. Meer dan de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen, is bedreigd. 46 soorten zijn al uit Nederland verdwenen. Van de 162 soorten zweefvliegen is een kwart verdwenen, het aantal vlinders is gehalveerd en het aantal loopkevers is met driekwart afgenomen. Deze insecten zorgen voor het bestuiven van planten. Planten die als voedsel dienen voor mens en dier. Het in stand houden van de biodiversiteit is daarom belangrijk voor al het leven op aarde.

Back to top