Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft alle stukken over 2021 op een rijtje gezet. Op woensdag 20 april zal het bestuur verantwoording afleggen tijdens de jaarlijkse Bewonersvergadering Bloemenbuurt. Na twee jaar is het gelukkig mogelijk om deze Bewonersvergadering weer live te organiseren. Je bent van harte welkom. Datum: 20 april. Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25. Aanvang: 19.30 uur.

Via onderstaande documenten heb je alvast inzicht in de stukken van 2021 en het jaarplan 2022. Heb je vragen of opmerkingen over onderstaande documenten, laat het weten via: wijkberaad@dehyacint.nl

Agenda Bewonersvergadering Bloemenbuurt 2022

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt 10 mei 2019

De Hyacint – financieel- en beeldverslag 2021

2021 Jaarcijfers Wijkberaad

2022 Begroting Wijkberaad

Verklaring kascommissie 2021 Hyacint

Jaarplan 2022 Wijkberaad BloemenbuurtBack to top