Mijn naam is Paul van den Berg. Samen met mijn vrouw Karen wonen wij sinds 1994 met veel plezier in de Fuchsiastraat en zijn we verknocht geraakt aan de mooie en gezellige Bloemenbuurt. Onze dochter is vorig jaar uitgevlogen, en studeert nu in Utrecht.

Beroepsmatig ben ik fiscaal jurist en mede-eigenaar van een adviesbureau dat zich richt op fiscale advisering aan gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries.

Ik vind het leuk, interessant en belangrijk om maatschappelijk actief te zijn, al zou ik er graag wat meer tijd voor hebben. Ik vind eigenlijk alles dat gaat over de ‘publieke zaak’ en de relatie tussen overheid en burger interessant. Maar ook een thema als duurzaamheid. Ik heb enige bestuurlijke ervaring, o.a. als lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Als lid van de kennisgroep Bloemenbuurt Omgevingswet maakte ik kennis met de rol en activiteiten van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. Als lid van het bestuur van het Wijkberaad wil ik graag een actieve bijdrage aan de wijk leveren, waarin wij zelf met zoveel plezier wonen. Juist de huidige tijd maakt duidelijk hoe belangrijk een saamhorige en actieve straat en wijk is waarin mensen naar elkaar om kijken.

Back to top