Gaat u een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag ondersteunt straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.

Burgers krijgen de subsidie niet rechtstreeks. Dit moet lopen via een rechtspersoon. Voor straten in de Bloemenbuurt is Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint daarvoor uw contactorganisatie.

Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:
Adres: Anemoonstraat 25, 2565 DD in Den Haag
E-mail: wijkberaad@dehyacint.nl
Contactpersoon: Geert van Drimmelen (penningmeester)
Bankrekeningnummer Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint:
IBAN NL 21 INGB 0002 1816 57
Kamer van Koophandelnummer: 41152086

Hoe werkt het?
– Stuur tijdig uw aanvraagformulier naar de gemeente Den Haag. De behandelingstermijn van de gemeente is maximaal 12 weken.
– Stuur een kopie van de aanvraag naar Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en vermeld daarbij uw naam en bankrekening.
– Vraag eventueel een Vergunning kleine evenementen aan.
– Stuur een digitale foto van jullie straatfeest en een verslagje (met datum en straatnaam) naar wijkberaad@dehyacint.nl. De webredactie plaatst het op deze website.

De gemeente stelt dranghekken beschikbaar voor het afzetten van de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint voldoende.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning en het regelen van dranghekken is te vinden op deze pagina van de gemeente Den Haag.

Back to top