Vernieuwd bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt

Per mei 2021 is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt vernieuwd. Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt bestaat op dit moment uit zes personen.
Vanaf heden kunt u de bestuursleden als volgt bereiken:

Jan Vonk, voorzitter

voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris

tevens bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Verkeer & Veiligheid Bomen- en Bloemenbuurt

secretaris@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester

pennigmeester@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid

tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid

tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw

en bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid

tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

paulverdiesen@ziggo.nl

Openstaande vacature
Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid, die tevens de rol van bestuurs gedelegeerde WijkWijs op zich neemt. Lees hier meer over de vacature van bestuurslid Communicatie.

Back to top